O FIRMIE

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego mgr Roberta Bałkowskiego wykonuje wyceny nieruchomości od 2002 roku.  W swoim dorobku posiada kilka tysięcy operatów szacunkowych sporządzonych dla osób fizycznych, banków, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw, sądów, komorników, prokuratury, urzędów skarbowych, syndyków, kancelarii prawnych.

W swoim dorobku posiada wykonane operaty m.in.: przedsiębiorstw, zespołów parkowo – pałacowych, zespołów parkowo – dworskich, gospodarstw rolnych, gospodarstw rybackich, lasów, upraw, sadów, rezydencji, obiektów publicznych, służebności przesyłu i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, gruntów komercyjnych, linii technologicznych , maszyn ,urządzeń, środków trwałych, a także przedmiotów wyposażenia wnętrz.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej

  Wyceniamy wszystkie nieruchomości  jak i ruchomości.
( np.-domy,mieszkania,działki,grunty rolne i leśne,gospodarstwa rolne,obiekty usługowe i przemysłowe, maszyn ,urządzeń, środków trwałych, a także przedmiotów wyposażenia wnętrz. itp.)

dla różnych celów,
dla potrzeb banków, urzędów, sądownictwa, firm i osób prywatnych
Oto niektóre z przykładowych celów ustalania wartości nieruchomości:
-określenia wartości zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej pod zastaw
hipoteczny,
-dostarczenie inwestorowi przekonywających danych do podjęcia decyzji,
-obliczenia odszkodowań z tytułu wywłaszczenia,zmiany stanu
środowiska,decyzji planistycznych,
-określenie wartości dla potrzeb podatkowych,aby naliczyć wartość
opodatkowania,aby ustalić opodatkowanie od darowizny lub spadku
-jako pomoc nabywcy przy negocjowaniu racjonalnej ceny zakupu,
Doradzamy w inwestowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących nieruchomości.
Znajomość wartości jest potrzebna ,bo pozwala:
-na ustalenie opłaty dzierżawnej,
-na określenie możliwości programu budowy lub remontu
-na określenie możliwości programu budowy lub renowacji obiektu,
-na podjęciu decyzji ubezpieczycielom,rostrzygajacym spory i ubezpieczjacym się,
-developerom na sprawdzeniu poprawności dokumentacji finansowej,
-na określeniu wartości likwidacyjnej w wypadku przymusowej wyprzedaży bądź postępowaniu aukcyjnego,
-na poradę klientom w zrealizowaniu ich zamierzeń inwestycyjnych w przypadku możliwych rozwiązań alternatywnych,
-na przedstawienie m.in urzędom sadom i planistom prawdopodobnych efektów zamierzonych działań niezbędnych do podjęcia decyzji,
-na zbudowaniu trendu podaży i popytu na rynku nieruchomości

Ukończone specjalistyczne szkolenia:

  • Wycena dla potrzeb sektora bankowego
  • Wycena dla potrzeb skarbowo – podatkowych
  • Wycena nieruchomości rolnych dla potrzeb ANRSP
  • Wycena wartości aktywów przedsiębiorstw
  • Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego
  • i inne szkolenia