O firmie

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego mgr Roberta Bałkowskiego wykonuje wyceny nieruchomości od 2002 roku. W swoim dorobku posiada kilka tysięcy operatów szacunkowych sporządzonych dla osób fizycznych, banków, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw, sądów, komorników, prokuratury, urzędów skarbowych, syndyków, kancelarii prawnych.

W swoim dorobku posiada wykonane operaty m.in.: przedsiębiorstw, zespołów parkowo – pałacowych, zespołów parkowo – dworskich, gospodarstw rolnych, gospodarstw rybackich, lasów, upraw, sadów, rezydencji, obiektów publicznych, służebności przesyłu i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, gruntów komercyjnych, linii technologicznych, maszyn, urządzeń, środków trwałych, a także przedmiotów wyposażenia wnętrz.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej

Wyceniamy wszystkie nieruchomości jak i ruchomości. (np. ‑domy, mieszkania, działki, grunty rolne i leśne,gospodarstwa rolne, obiekty usługowe i przemysłowe, maszyn, urządzeń, środków trwałych, a także przedmiotów wyposażenia wnętrz. itp.)

dla różnych celów, dla potrzeb banków, urzędów, sądownictwa, firm i osób prywatnych Oto niektóre z przykładowych celów ustalania wartości nieruchomości:

 • określenia wartości zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej pod zastaw hipoteczny,
 • dostarczenie inwestorowi przekonywających danych do podjęcia decyzji,
 • obliczenia odszkodowań z tytułu wywłaszczenia,zmiany stanu środowiska,decyzji planistycznych,
 • określenie wartości dla potrzeb podatkowych,aby naliczyć wartość opodatkowania,aby ustalić opodatkowanie od darowizny lub spadku
 • jako pomoc nabywcy przy negocjowaniu racjonalnej ceny zakupu,

Doradzamy w inwestowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących nieruchomości.

Znajomość wartości jest potrzebna, bo pozwala:

 • na ustalenie opłaty dzierżawnej,
 • na określenie możliwości programu budowy lub remontu
 • na określenie możliwości programu budowy lub renowacji obiektu,
 • na podjęciu decyzji ubezpieczycielom, rozstrzygającym spory i ubezpieczającym się,
 • developerom na sprawdzeniu poprawności dokumentacji finansowej,
 • na określeniu wartości likwidacyjnej w wypadku przymusowej wyprzedaży bądź postępowaniu aukcyjnego,
 • na poradę klientom w zrealizowaniu ich zamierzeń inwestycyjnych w przypadku możliwych rozwiązań alternatywnych,
 • na przedstawienie m.in urzędom sadom i planistom prawdopodobnych efektów zamierzonych działań niezbędnych do podjęcia decyzji,
 • na zbudowaniu trendu podaży i popytu na rynku nieruchomości.

Ukończone specjalistyczne szkolenia:

 • Wycena dla potrzeb sektora bankowego
 • Wycena dla potrzeb skarbowo – podatkowych
 • Wycena nieruchomości rolnych dla potrzeb ANRSP
 • Wycena wartości aktywów przedsiębiorstw
 • Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego
 • oraz inne szkolenia